iReports är En webbaserad Plattform för uppföljning av produktion och process

iReports är vår uppföljningsplattform som riktar sig emot processindustrin, tillverkningsindustrin samt fastighetsautomation.
Plattformen skräddarsys helt helt kundernas behov där ni själva väljer vad ni vill se.
Systemet har färdiga generella moduler/funktioner och kompletteras med just de som ni behöver.


Data samlas in med hjälp av automatisk insamling från OP-Panler (Beijer (E1100-Serie/iX), Siemens WinCC Flex), direkt från de flesta förekommande styrsystem (via OPC) alt. någon annan källa som data kan extraheras från (iReports har inga begränsningar). Programvara för datainsamling tillhandahåller iReports. Beroende på insamlingssätt så kan realtidsdata visas direkt i iReports.

 

Data kan bestå av ärvärden från givare, börvärden, larm, händelser, recept, drifttider mm. Den automatiskt insamlade datan kan 
kombineras med manuellt inrapporterad data (från manuella skiftrapporter, felrapporter mm.). Den insamlade datan står sedan till grund för rapporter, visualisering och analyser genom webbportalen som alltid är tillgänglig, snabbt och enkelt. På så sätt kan verkligheten följas upp och framtida fel minimeras.

Eftersom iReports arkitektur är skalbar och webbaserad så utvecklas nya moduler/funktioner snabbt och kostnadseffektivt efter era krav och behov.

iReports krävser ingen omfattande "desktop-installation" hos kund utan alla datorer kan lätt komma åt iReports. Omfattande arbete sker hela tiden för att göra hela system tillgängligt och användarvänligt även för "smart phones" och "surfplattor". 

Även lokala databaser hos kunden är möjlig och säkerställer att ni även har tillgång till all data.